Dams Administratie

Nieuws

13
sep
2017

Ultimatum: de inkeerregeling op de schop

Belastingplichtigen met verzwegen buitenlandse vermogens of inkomsten hebben de mogelijkheid om met “korting” in te keren. Wanneer er vrijwillig een verbeterde (lees: volledige) aangifte wordt ingediend, zal de boete voor het (in eerste instantie) onjuist doen van de aangifte worden gematigd. In ...

Lees verder

30
mrt
2017

Garagebox of rommelhok, wel of geen BTW?

Wat is een garagebox?

Domme vraag zult u zeggen; je kunt er je auto in parkeren. Een garagebox dient dan als parkeerruimte voor voertuigen. En (niet incidentele) verhuur van parkeerruimte is belast met BTW. Vaak worden losse garageboxen echter voor uiteenlopende doeleinden gebruikt. Voor overt...

Lees verder

02
feb
2017

Aanpassing voorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

Net voor het moment waarop de Eerste Kamer zou stemmen over het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer heeft de staatssecretaris van Financiën gevraagd de stemming uit te stellen. De reden daarvoor was de angst dat op het moment van afkoop of omzetting in een oudedagsverplichting v...

Lees verder

15
jan
2017

Onzakelijke lening

Een lening is onzakelijk als de geldverstrekker een risico accepteert dat een buitenstaander niet zou hebben willen nemen. Daarvan is sprake als er geen of een te lage rente kan worden vastgesteld die het verstrekken van de lening voor een onafhankelijke derde acceptabel zou hebben gemaakt. Aanva...

Lees verder

07
dec
2016

Denk aan schenkingen

Ouders mogen in 2016 € 5.304 belastingvrij schenken aan hun kinderen of pleegkinderen. Er mag eenmalig aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar maximaal € 25.449 (2016) belastingvrij worden geschonken. Deze vrijstelling kan onder voorwaarden verhoogd worden naar € 53.016 als het kind het geld gebruik...

Lees verder

05
dec
2016

Dividend uitkeren

Denk eens aan het uitkeren van dividend door de bv in plaats van het betalen van een hoger salaris. Dat kan voordeliger uitpakken. Voorwaarde is dat de bv voldoende vrij uitkeerbare reserves heeft. Het maximale tarief van de inkomstenbelasting bedraagt 52%. Van iedere extra euro loon blijft netto...

Lees verder

19
nov
2016

Invoering Wet DBA uitgesteld tot 1 januari 2018

De staatssecretaris heeft besloten om de implementatietermijn van de Wet DBA te verlengen tot (in ieder geval) 1 januari 2018. Hiermee bedoelt hij dat tot die tijd geen (repressief) handhavingsbeleid van toepassing is. De aanvankelijk per 1 mei 2016 in werking getreden Wet DBA bracht namelijk aan...

Lees verder

05
juli
2015

Achteraf geboekte bijdrage priv├ęgebruik

Bron: Hof Den Haag 
De bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak hoeft niet te worden toegepast als blijkt dat er op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé met de auto wordt gereden. Kan een werknemer niet aan de bewijslast voor het bescheiden privégebruik voldoen, dan moet ...

Lees verder

04
juli
2015

Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2015

Bron: Ministerie van Financiën 
De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2015 naar de Tweede Kamer gestuurd. Sinds enkele jaren wordt apart van het jaarlijkse Belastingplan een tussentijds wetsvoorstel met fiscale maatregelen ingediend. Het doel hiervan is een...

Lees verder

03
juli
2015

Non-concurrentiebeding en faillissement werkgever

Bron: Rechtbank 
In een arbeidsovereenkomst kan een non-concurrentiebeding worden opgenomen. Een dergelijk beding moet de belangen van de werkgever beschermen wanneer de werknemer vertrekt. Op straffe van nietigheid van het beding moet een non-concurrentiebeding schriftelijk worden vastgelegd. W...

Lees verder

02
juli
2015

Medisch specialist kan nog steeds fiscaal ondernemer zijn

Bron: Ministerie van Financiën 
Met ingang van 1 januari 2015 geldt een regeling van integrale vergoeding voor medische zorg en hebben medisch specialisten geen zelfstandig declaratierecht meer. In beginsel betekent dit het einde van het fiscale ondernemerschap voor deze beroepsgroep. Bron: Mi...

Lees verder

01
juli
2015

Box 3: van pretbox naar box vol ergernis...

Bron: Verhoeven Ruesink Daniel
Zo’n veertien jaar geleden, in 2001, werd box 3 (de vermogensrendementsheffing over sparen en beleggen) nog ‘pretbox’ genoemd, vanwege het effectieve belastingtarief  van 1,2% (namelijk 30% over een forfaitair rendement van 4%). De tijden zijn veranderd, heden ten ...

Lees verder