Dams Administratie

Vragen of meer informatie nodig?

   
NEEM CONTACT MET ONS OP:

053 - 434 6219

 

 

 

Bedrijfsadvies

Sturing en ontwikkeling van uw onderneming

Opstellen van financiële cijfers en het op orde houden van uw financiële zaken is belangrijk.
Wat nog belangrijker is erachter te komen wat die cijfers nu precies vertellen.
Het analyseren en interpreteren van de cijfers heeft als resultaat dat ze bruikbaar worden gemaakt als sturingsinstrument bij uw bedrijfsvoering.
Dat is waar het voor ons om draait.
Daardoor kunnen wij een actieve en signalerende rol spelen en u verder helpen uw resultaten te optimaliseren.
 
Uw financiële zaken moeten op orde zijn. Maar wij gaan verder.
Wij kijken naar wat zich nog méér in uw bedrijf afspeelt.
Wij kunnen u breed adviseren, onder meer op onderstaande terreinen.
 

Navigatie: waar wilt u naar toe met uw onderneming?

Veel MKB ondernemingen hebben geen duidelijk doel voor ogen. Wat wil de ondernemer bereiken? Hoeveel winst moet er gemaakt worden? Welke juridische structuur past het beste? Blijft u zelfstandig of juist niet? Wanneer is het goede moment om als directeur/aandeelhouder terug te treden? Vragen waarop u heldere antwoorden nodig heeft en wel zodanig dat u doelgericht in structuur en rust aan uw doelstellingen kunt gaan werken.
 

Meten is weten: dashboard van uw onderneming

Informatie is essentieel voor een goede bedrijfsvoering. Het gaat daarbij om informatie die u zich verschaft op zaken als uw concurrentiepositie, uw budget en uw begroting. Die informatie dient u op tijd te krijgen en dient accuraat te zijn. Als u hier niet in slaagt weet u als het ware niet hoe hard u rijdt en waar naar toe.
 

Bedrijfsopvolging

U heeft besloten dat u het wat rustiger aan wil doen of zelfs terug te treden als directeur/aandeelhouder. Dat roept zeer veel complexe vraagstukken op: fiscaal, juridisch, emotioneel, opvolger. Dams Accounting & Advies helpt u de juiste beslissingen te nemen en valkuilen te vermijden.
 

Administratieve inrichting van uw organisatie

Uw onderneming groeit. Gefeliciteerd, dat is goed. Uit de praktijk blijkt dat door de combinatie groei en bestaande managementcapaciteiten de greep op de organisatie verloren wordt. De administratie slaat op hol, bankiers worden te laat ingeschakeld, overdruk bij werknemers etc.
Kortom: de organisatiestructuur zal moeten worden herbeoordeeld en opnieuw worden ingericht. Dit geldt ook voor de administratie. Dams Accounting & Advies kan u helpen uw organisatie onder controle te houden.
 

Sanering en herstructureringen

Uw onderneming maakt onvoldoende winst. Uw inzet is buitengewoon hoog. U werkt dag en nacht. Maar uw energieke inzet kan het tij niet doen keren. U moet moeilijke keuzes maken om uit de negatieve spiraal te komen en u komt voor onbekende vraagstukken te staan. Dams Accounting & Advies zoekt samen met u naar de beste oplossing.

Vragen of meer informatie nodig?

   
NEEM CONTACT MET ONS OP:

053 - 434 6219