Dams Administratie

Nieuws

Terug

Invoering Wet DBA uitgesteld tot 1 januari 2018

De staatssecretaris heeft besloten om de implementatietermijn van de Wet DBA te verlengen tot (in ieder geval) 1 januari 2018. Hiermee bedoelt hij dat tot die tijd geen (repressief) handhavingsbeleid van toepassing is. De aanvankelijk per 1 mei 2016 in werking getreden Wet DBA bracht namelijk aanzienlijke onrust en knelpunten met zich mee. Het bedrijfsleven kan door de beslissing van de staatssecretaris op dezelfde voet verdergaan. Hetgeen betekent dat als klip en klaar duidelijk is dat er geen sprake is van een dienstbetrekking, er dus géén (model)overeenkomst Wet DBA tot stand hoeft te worden gebracht. Als er enige twijfel is, dan dient een dergelijke overeenkomst wel te worden gesloten. Vanwege de verlengde implementatietermijn geldt er geen (repressief) handhavingsbeleid.

Voorgaande is echter niet het geval ten aanzien van ‘de groep evident kwaadwillenden’. Die groep wordt door onze staatssecretaris als volgt gedefinieerd: ‘Kwaadwillend is de opdrachtgever of opdrachtnemer die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast).’

Voor deze groep kwaadwillenden geldt – naar onze mening terecht – geen verlengde implementatietermijn, aldus zal de Belastingdienst met ingang van 1 mei 2017 starten met een (repressief) handhavingsbeleid.

Bron: www.verhoevenruesinkdaniel.nl

Invoering Wet DBA uitgesteld tot 1 januari 2018