Dams Administratie

Nieuws

Terug

Denk aan schenkingen

Ouders mogen in 2016 € 5.304 belastingvrij schenken aan hun kinderen of pleegkinderen. Er mag eenmalig aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar maximaal € 25.449 (2016) belastingvrij worden geschonken. Deze vrijstelling kan onder voorwaarden verhoogd worden naar € 53.016 als het kind het geld gebruikt voor een dure studie of voor de financiering van een woning. Voor overige verkrijgers, bijvoorbeeld een schenking van grootouders aan kleinkinderen, is in 2016 maximaal € 2.122 vrijgesteld.

Als dit jaar meer geschonken wordt dan het vrijgestelde bedrag of als de verhoogde vrijstelling wordt toegepast, moet vóór 1 maart 2017 een schenkingsaangifte worden ingediend bij de Belastingdienst.

Denk aan schenkingen