Dams Administratie

Nieuws

Terug

Ultimatum: de inkeerregeling op de schop

Belastingplichtigen met verzwegen buitenlandse vermogens of inkomsten hebben de mogelijkheid om met “korting” in te keren. Wanneer er vrijwillig een verbeterde (lees: volledige) aangifte wordt ingediend, zal de boete voor het (in eerste instantie) onjuist doen van de aangifte worden gematigd. In 2017 bedraagt deze matiging nog 60% van de maximale boete. Voor de twee meest recente jaren waarover wordt ingekeerd bedraagt de boetematiging zelfs 100%.

De wereldwijde gegevensuitwisseling tussen belastingdiensten neemt alsmaar toe; vanaf 2018 zal zelfs het “als immer sicher geltende” Zwitserland bankgegevens gaan uitwisselen met de Nederlandse fiscus. Hierdoor wordt het nagenoeg onmogelijk om buitenlands vermogen of inkomsten buiten het zicht te houden van de Nederlandse belastingdienst.

Onze staatssecretaris heeft “zwartspaarders” een ultimatum gesteld en zal met ingang van 1 januari 2018 de inkeerregeling schrappen. Boetes worden niet meer gematigd, ook niet voor de laatste twee jaar.

Voor belastingplichtigen met verzwegen buitenlandse vermogens of –inkomsten is het van cruciaal belang om voor 1 januari 2018 te handelen.

Ter verduidelijking:
Tot 1 januari wordt de boete voor het niet aangeven van vermogensbestandsdelen gematigd tot 120% van de verschuldigde belasting. Na 1 januari bedraagt de volledige boete maar liefst 300%.

Het niet aangeven van inkomsten of een erfenis wordt tot 1 januari beboet met 60% van de verschuldigde belasting. Na 1 januari neemt deze boete toe tot maximaal 100%.

Bron: VerhoevenRuesinkDaniel Belastingadviseurs

Ultimatum: de inkeerregeling op de schop